EtnoRzepiennik

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim w ramach projektu „EtnoRzepiennik” wydało dwie nowe publikacje: kolorowankę, której celem jest upowszechnianie rzepiennickiego folkloru poprzez poznanie obrzędów, zwyczajów, strojów itp. oraz foldery „Rzepiennicka Kultura” prezentujące i popularyzujące dziedzictwo gminy, wydarzenia, miejsca aktywności mieszkańców. Zadanie ma na celu popularyzację rzepiennickiej kultury.

Publikacje dostępne będą nieodpłatnie w siedzibie GCK, bibliotekach, świetlicach oraz podczas wydarzeń kulturalnych.

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska

Skip to content