Fundusze unijne na rozwój mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski

Jak wspierać przedsiębiorczość i rozwój zawodowy mieszkańców dzięki funduszom unijnym zastanawiali się w piątek 5 października Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jacek Pająk i Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś.

Jesteśmy w połowie obecnego okresu programowania, a Małopolska może pochwalić się konkretnymi efektami wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców regionu, w tym osób mieszkających w Gminie Rzepiennik Strzyżewski – komentuje dyrektor Jacek Pająk. I dodaje: – Wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę. Jest to wspólny sukces samorządu regionalnego i samorządów lokalnych.

W Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane są projekty, z których mogą korzystać osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, spowodowanej np. urodzeniem dziecka lub pobytem za granicą. Są wśród nich projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, które stanowią odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

W Gminie Rzepiennik Strzyżewski z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystało 211 osób, w tym 21 podmiotów otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W projekcie „Kierunek Kariera” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie bierze udział 28 osób, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji.

Zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące powinny zainteresować się ofertą projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym tych, które koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie. Dają one wiele możliwości na zmianę sytuacji zawodowej czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, oferowane w projektach.

Osoby, zainteresowane bonami na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E, zapraszamy do korzystania z projektu „Kierunek Kariera”, dzięki któremu szkolenia są tańsze nawet o 87%. W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które pracują i są związane z Małopolską (mieszkają tu, uczą się lub pracują). Dodatkowo, jeśli mają mniej niż 50 lat, muszą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury. Już wkrótce w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” będzie można otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia zawodowe (niezależnie od branży), uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek Kariera” należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Osoby mające mniej niż 25 lat mogą zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl (zakładka „Rekrutacja > 25 roku życia”).

Najbliższe dyżury doradców w powiecie tarnowskim zaplanowane są w Bibliotece Publicznej w Tuchowie (ul. Chopina 10). Zapraszamy 12 listopada i 10 grudnia w godz. 13.30 – 17.30. Warto umówić się już dziś.

Skip to content