HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA PSZOK w 2021r

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA PSZOK w  2021r
Rzepiennik Biskupi na działce nr 381/6 (obok Remizy OSP)

Lp.MiesiącDzieńGodziny
7Lipiec22od 10.00 do 18.00
8Sierpień23od 10.00 do 18.00
9Wrzesień22od 10.00 do 18.00

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać we własnym zakresie, następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

 1. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
 2. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 3. odpady niebezpieczne,
 4. przeterminowane leki i chemikalia,
 5. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 6. zużyte baterie i akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5m3
 10. zużyte opony samochodów osobowych w ilości 4 sztuk rocznie
 11. tekstylia i odzież, popiół.
Skip to content