INFORMACJA – DYŻURY TELEFONU ZAUFANIA 2022

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że w roku 2022 prowadzony będzie przez członków GKRPA „telefon zaufania” dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin.
Dyżur przy telefonie zaufania odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 15.30 do 18.00, tel.: 14-65-35-510

Dokładne terminy dyżurów telefonicznych to:
-28 stycznia 2022,
-25 lutego 2022,
-25 marca 2022,
-29 kwietnia 2022,
-27 maja 2022,
-24 czerwca 2022,
-29 lipca 2022,
-26 sierpnia 2022,
-30 września 2022,
-28 października 2022,
-25 listopada 2022,
-30 grudnia 2022.

Skip to content