INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT -DOTYCZY:Zapytania ofertowego nr ZP_ZAJĘCIA_PWD_1_2020

Niniejszym informuje się, że zmianie uległ zapis znajdujący się w treści Ogłoszenia, dotyczący Sposobu przygotowania i złożenia oferty.
Poprzedni zapis: oferta musi być złożona w terminie do 27.01.2020r do godz. 16.30 Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Obecny zapis: oferta musi być złożona w terminie do 28.01.2020r do godz. 13.00 Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W efekcie wprowadzonej zmiany wydłużeniu uległ termin składania ofert.

Skip to content