Informacja od KRUS na 2016 r.

Poniżej prezentujemy informacje KRUS o zasadach przyznawania świadczeń przez tą instytucję w roku 2016. Informacja dotyczy trzech segmentów :
1. Zasiłek macierzyński. Tu ważna terminowo INFORMACJA wynika z faktu iż: Wniosek o zasiłek macierzyński w okresie przejściowym należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 1 kwietnia 2016 r. zasiłek macierzyński będzie przysługiwał z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz przez pozostałą cześć okresu, licząc od daty porodu. CZYLI REASUMUJĄC TERMIN UPŁYWA TUTAJ 31 MARCA.
2. Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
3. Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych szczegóły poniżej w załącznikach. Kontakt z KRUS w razie wątpliwości pod nr 14 628 50 44

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_dla_osób_pobierających_świadczenie_pielęgnacyjne.doc)Informacja_dla_osób_pobierających_świadczenie_pielęgnacyjne.doc [ ] 23 kB
Pobierz plik (Ubezpieczenie_społeczne_rolników_dla_osób_wykonujących_umowy_agencyjne.doc)Ubezpieczenie_społeczne_rolników_dla_osób_wykonujących_umowy_agencyjne.doc [ ] 23 kB
Pobierz plik (ZASIŁEK_MACIERZYŃSKI.doc)ZASIŁEK_MACIERZYŃSKI.doc
Skip to content