Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy

Prosimy w miarę możliwości o załatwianie spraw w formie elektronicznej (ePUAP) lub telefonicznie, a także ograniczenie lub odłożenie na późniejszy termin osobistych wizyt w urzędzie.

Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy klientami urzędu podczas oczekiwania na załatwienie sprawy.

Osoby powracające z zagranicy

Mieszkańców gminy powracających z zagranicy prosimy o pozostanie w najbliższym czasie w domach, a w przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną powiadomienie telefoniczne najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej (tel. 14 621 70 97).

Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski do tej pory nie stwierdzono przypadków zakażeń KORONAWIRUSEM.

Skip to content