INFORMACJA W SPRAWIE WPROWADZENIA PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO I PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych / Dz.U. z 2019r. poz. 796 /  podpisał  Zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019r.  w sprawie  wprowadzenia stopni alarmowych.

 Zgodnie z § 1  ww. zarządzenia wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP  ( stopień ALFA-CRP)  na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019r. od godz.00:01  do dnia 3 września 2019r.  do godz. 23:59.    

W związku z tym prosi się mieszkańców o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia, informowanie odpowiednich służb  w przypadku zauważenia porzuconych paczek, bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

Skip to content