Intensywne opady śniegu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 2.02.2018 do godziny 24:00 dnia 3.02.2018 prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm. W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30cm do 45 cm.

Skip to content