Inwestycje w 2015 r.

Prezentujemy poniżej postępy w realizacji inwestycji komunalnych w gminie, zarówno tych kubaturowych jak i liniowych. Obecny stan realizacji inwestycji na miesiąc wrzesień 2015, wygląda następująco :

– odbudowa dróg gminnych „Olszyny w kier. p. Zająca”, „Rzepiennik Suchy w kier. p. A. Bartuś, Turza w kier. Bernardyna, „Rzepiennik Biskupi” –granice od Turzy oraz „olszyny-mosciska w kier. Ołpin, są to inwestycje dofinansowane z budżetu państwa ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- inwestycja została zrealizowana,

– Przebudowa kotłowni, instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Turzy- inwestycja na etapie wykonawczym,

– Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z otworem drzwiowym / w lokalizacji jak wyżej) – inwestycja na etapie pozwolenia na budowę,

– Budowa drogi dojazdowej do pól na granicy Rzepiennika Biskupiego i Turzy – inwestycja zrealizowana.

– Budowa kanalizacji w miejscowości : Olszyny, Rzepiennik Suchy, Turza – inwestycja na etapie prac przygotowawczych.

Skip to content