Jest zielone światło dla budowy parkingów

Miło nam poinformować że wniosek Gminy Rzepiennik Strzyżewski o dofinansowanie zadania pn. Kształtowania przestrzeni publicznej przez budowę parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Olszyny został oceniony pozytywnie na etapie merytorycznym i umieszczony przez Urząd Marszałkowski na liście z liczbą punktów kwalifikującą do dofinansowania. Obecnie trwają uzupełnienia formalne wniosku. Wnioskowana kwota dofinansowania na powyższe zadanie to ponad 900 tys. zł. Jesteśmy pełni nadziei, procedura zakończy się sukcesem i w latach 2019-2020 powstanie 4 parkingi w sumie ze 160 miejscami parkingowymi oraz oświetleniem fotowoltaicznym, zagospodarowaniem zieleni, ławeczkami i donicami na kwiaty. Planowane parkingi są zlokalizowane następująco: Rzepiennik Strzyżewski – koło szkoły podstawowej, Turza – przy kościele parafialnym, Rzepiennik Suchy – między kościołem parafialnym, a szkołą podstawową, Olszyny – przy drodze powiatowej naprzeciwko przystanku oraz Domu Ludowego, co obrazują mapki poniżej.

Skip to content