Mieszkańcy i inwestorzy, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat zagospodarowania przestrzennego w gminie Rzepiennik Strzyżewski mogą od teraz skorzystać z portalu Inspire Hub.

Dzięki udziałowi w projekcie Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach w prosty sposób można odnaleźć działkę i sprawdzić jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium nie ruszając się z domu. Szybko i wygodnie zaczerpnąć potrzebnych informacji. Na platformie można również pobrać oryginalny tekst uchwały oraz oryginalny rysunek planu czy też studium.

Wszystko to na platformie internetowej do publikacji danych przestrzennych pod adresem https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_rzepiennik_strzyzewski (odnośnik na głównej stronie urzędu).

W ramach cyfryzacji dokumentów planistycznych naszej gminy wdrożono również oprogramowanie umożliwiające jeszcze szybszą obsługę interesantów poprzez jeszcze sprawniejsze wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zarządzanie rejestrem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium.

Jest to kolejny ważny krok w kierunku cyfryzacji i otwierania danych z zasobów gminnych. Dzięki udziałowi w projekcie udało się w jednym miejscu zebrać kluczowe dane przestrzenne niezbędne w procesach inwestycyjnych na każdym szczeblu.

Skip to content