Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru informatora rozpoczął się drugi etap modernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim do końca listopada bieżącego roku zostaną wykończone pomieszczenia wewnątrz budynku nie wykonane w etapie I inwestycji oraz wybudowanych szacht windowy i  zamontowana winda. W kolejnych latach zostanie wymieniona stolarka okienna oraz wykonana termomodernizacja. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanym środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70.000 zł oraz ze środków PFRON dystrybuowanych przez Województwo Małopolskie w kwocie około 40 tys. zł w 2018r. W ramach w/w umowy wieloletniej z Województwem Małopolskim zapewnione zostało również finansowanie w latach 2019-2020. Stan docelowy po zakończeniu wszystkich robót przestawia wizualizacja obok.

Skip to content