Monitoring jakości powietrza

W dniach od 11 do 28 lutego br. na terenie naszej gminy prowadzone są pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM10. Pyłomierz został zamontowany w Rzepienniku Suchym na balkonie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim.

Pomiary prowadzone w ramach „Wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a health atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Poniżej link do wykresu przedstawiającego stężenie pyłu PM10 (średnie godzinne µg/m3), w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast w przypadku PM2,5 osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty. Posiadają również zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – m.in. benzo(a)pirenu). Pyły zawieszone przede wszystkim emitowane są bezpośrednio z takich źródeł jak pożary, unoszenia się pyłu z placów budowy, dróg niepokrytych asfaltem, procesów spalania odpadów. Do odpadów zaliczamy również m.in. zanieczyszczone drewno – pomalowane deski, fragmenty mebli.

Oddziaływanie: Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc – pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie może przedostawać się do krwi.

Metody ograniczania:

  • nie spalaj odpadów,
  • przejdź na ogrzewanie gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny,
  • używaj paliwa węglowego dobrej jakości,
  • ograniczaj zużycie ciepła – ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
  • korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru,
  • nie spalaj pozostałości roślinnych w ogrodzie.
Skip to content