Możliwość obniżenia abonamentu za ścieki i wodę

Opłaty abonamentu za ścieki i wodę mogą być tańsze o około 4 zł.

Spółka Komunalna Dorzecze Białej sp. z o.o. umożliwia swoim klientom obniżenie opłat abonamentowych za dostarczaną wodę oraz odprowadzane ścieki poprzez przejście z tradycyjnej formy papierowej na elektroniczną. Klient chcąc obniżyć koszty opłat abonamentowych, powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie https://www.dorzeczebialej.pl/…/elektroniczna-obsluga…/ ewentualnie dodatkowych informacji, udzielają pracownicy spółki pod numerem telefonu 14 621 05 62. Dzięki przejściu na elektroniczny system rozliczeń istnieje możliwość obniżenia stawek wodomierza głównego (dla wody i ścieków) dla rozliczeń miesięcznych z 7,24 zł netto na 3,55 zł netto, a w przypadku rozliczeń dwumiesięcznych z 9,16 zł netto na 5,47 zł netto. Poza korzyściami ekonomicznymi przejścia na elektroniczny systemu rozliczeń to również korzyści dla środowiska naturalnego oszczędność czasu oraz wygoda w przechowywaniu dokumentów.

Zachęcam mieszkańców do skorzystania z elektronicznego systemu rozliczeń.

Skip to content