„Nie ma śmieci – są surowce” – akcja sprzątania świata

W dniach 15 – 17 września odbędzie się 24. edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Tegoroczne hasło akcji brzmi: „Nie ma śmieci – są surowce”.

Celem tegorocznej akcji jest przede wszystkim zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału, zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska i wreszcie promowanie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki.

Akcję „Sprzątanie świata – Polska” można potraktować jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów, czy też dobrą okazję do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Mieszkańców Naszej Gminy serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji poprzez uporządkowanie wybranego przez siebie terenu.

Niech każdy z nas przyczyni się do ochrony naszego środowiska promując selektywną zbiórkę odpadów.

Skip to content