OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „ Ja też potrafię szyć”

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski zamieszcza do konsultacji uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego:

Przedmiot konsultacji: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Czas rozpoczęcia konsultacji: od 14.09.2018 – 21.09.2018 r.

Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń w UG Rzepiennik Strzyżewski oraz na stronie internetowej gminy

Uwagi do projektu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej:

rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faxem na nr: 146530502

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content