Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2020 roku

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2020 roku zadania publicznego

Załączniki:

Skip to content