Osoby, które dopisały się do spisu wyborców na wybory 10 maja, muszą to zrobić ponownie

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Wszystkie podjęte wcześniej działania tracą ważność. A to oznacza, że osoby chcące dopisać się do spisu wyborców muszą to zrobić ponownie. Nieważne są także wydane przed 10 maja zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborcy powinni ponownie zadbać o zapewnienie sobie prawa do głosowania, bo wybory prezydenckie 28 czerwca nie są kontynuacją tych nieodbytych 10 maja.

Co to oznacza?

Osoby, które złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach wyznaczonych na 10 maja, muszą ponowić swój wniosek. Oczywiście dotyczy to tych, którzy w dniu wyborów będą przebywać w Gminie Rzepiennik Strzyżewski. Z uwagi na wyznaczenie nowego terminu wyborów i nowego kalendarza wyborczego, wcześniejsze wnioski nie będą uwzględnione!

To samo dotyczy zaświadczeń o prawie do głosowania. Dokumenty wydane na wybory 10 maja (I i II tura) wyborów prezydenta Rzeczypospolitej, nie uprawniają do głosowania poza miejscem zamieszkania, w wyborach wyznaczonych na 28 czerwca. Chcąc wziąć udział w głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, trzeba ponowić swój wniosek i pobrać nowe zaświadczenie.

Zachęcamy obywateli, którzy nie posiadają zameldowania na terenie naszej gminy, a chcą wziąć udział w wyborach wyznaczonych na 28 czerwca do pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w gminie, ujęcia w spisie wyborców, dopisania się do spisu wyborców lub wpisania się do rejestru wyborców (osoby zamieszkujące na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski).

Trzeba się umówić!

Chcąc załatwić sprawy wyborcze bezpośrednio w urzędzie, należy uprzednio dokonać rezerwacji wizyty za pośrednictwem internetu lub telefonicznie tel. 14 6535509.

Można też skorzystać z usług elektronicznych umożliwiających złożenie wniosku o dopisanie/wpisanie do spisu/rejestru wyborców bez potrzeby wizyty w urzędzie – https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej.

Skip to content