OSTATNIA SZANSA, NA WYMIANĘ PIECA Z GMINNYM DOFINANSOWANIEM

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim uprzejmie informuje o zbliżającym się terminie zakończenia realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – II etap” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na wymianę starych urządzeń grzewczych na kocioł gazowy lub kocioł na biomasę (kocioł na pellet lub kocioł zgazowujący drewno) w wysokości do 14 tys. złotych proszone są o złożenie do 20 marca br. ankiety deklarującej chęć udziału w projekcie.

Na podstawie ankiety zostanie przeprowadzona ocena energetyczna budynku. Dopiero po przeprowadzeniu oceny mieszkaniec podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą uczestnictwa w projekcie.

Zachęcamy do skorzystania z ostatniej szansy pozyskania tak wysokiego dofinansowania na wymianę starego kotła na nowoczesny ekologiczny.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową od 1 maja 2024 roku, na terenie województwa małopolskiego obowiązuje całkowity zakaz użytkowania bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów. Natomiast od 1 stycznia 2027 roku obowiązuje całkowity zakaz użytkowania kotłów, klasy 3 i 4.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 1 lub pod numerem tel. 14 65 35 532.

Zapraszamy do korzystania z dotacji!

Skip to content