Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 103

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Tarnowie

Urzędy Miast i Gmin

Powiatu Tarnowskiego

RKiSO.5520.13.2020

Tarnów, dnia 22.05.2020 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 103
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar Powiat tarnowski
Ważność (cz. urz.) Od: 2020-05-22 23:00 Do: 2020-05-23 07:00
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1°C, a przy gruncie do -2°C.
Uwagi Brak
Dyżurny synoptyk Grzegorz Pietrucha
Godzina i data wydania 2020-05-22 12:16
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Skip to content