PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEGO WDRAŻANIA LSR PSR

Za nami już ponad rok wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020. W latach 2016-2017 ogłosiliśmy 11 konkursów na nabór wniosków, na łączną kwotę ponad 4,2 mln zł. Złożonych zostało ponad 60 wniosków, z których do realizacji wybraliśmy 29 projektów. Lokalna Grupa Działania jest także w trakcie przygotowywania operacji własnej z zakresu wzmacniania spójności społecznej, a także projektu współpracy dot. ścieżek rekreacyjno-turystycznych.

9 osób otrzymało dotację w wysokości 70 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W ramach środków pozyskanych za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju powstały między innymi centrum treningowe, gabinet kosmetyczny, usługi stolarskie, usługi rachunkowe, usługi budowlane, mobilna myjnia parowa czy biuro projektowania wnętrz. Łączna kwota środków wykorzystana na przedsięwzięcie „Podejmowanie działalności gospodarczej” wyniosła 630 000,00 zł.

11 firm zostało, za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, wybranych do dofinansowania w ramach rozwoju swojej działalności i utworzenia nowych miejsc pracy. Przyczyniliśmy się do rozwoju firm działających między innymi w branży piekarniczej, weterynaryjnej, budowlanej, projektowej. Łączna kwota środków przeznaczona na przedsięwzięcie „Rozwój działalności gospodarczej” wyniosła 1 690 500,00 zł.

Także organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP czy parafia) oraz gminy z terenu działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju otrzymało wsparcie finansowe na utworzenie lub rozwój infrastruktury, która będzie służyła społeczności lokalnej oraz aktywizacji i integracji mieszkańców. Wśród projektów znalazły się między innymi odnowienie drogi historycznej, budowa trybun, stworzenie przestrzeni rekreacyjno-turystycznej i miejsc integracji mieszkańców poprzez budowę altan, placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Łączna kwota środków jakie, za pośrednictwem LGD, zostały przekazane na ten cel to ponad
400 tys. zł.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspiera przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracuje z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. W ramach realizacji LSR pozostało jeszcze ponad 2 mln zł, na przedsięwzięcia związane z przedsiębiorczością, aktywizacją i integracją mieszkańców.
Już wkrótce kolejne nabory wniosków. Zapraszamy na naszą stronę www.psr.tuchow.pl.

Wszystkim naszym Beneficjentom gratulujmy i życzymy szybkich realizacji, prawidłowego rozliczenia projektów i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm, organizacji i swoich „małych ojczyzn”.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
ul. Chopina 10 w Tuchowie, tel. 14 652 44 04, e-mail: pogostoro@interia.pl, psr.tuchow@mail.com

Skip to content