Podziękowanie

Wójt Gminy w  imieniu własnym i  Samorządu Gminy Rzepiennik Strzyżewski serdecznie dziękuję wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom za  pracę na rzecz przygotowania i przeprowadzenia Dożynek Gminnych – 2016, które odbyły się w dniu 15 sierpnia br.

Składam najszczersze podziękowania księżom, strażakom, orkiestrze, stowarzyszeniom,  grupom wieńcowym i wykonawcom wieńców, starostom dożynek.

Przede wszystkim jednak gorąco dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy za tak liczne przybycie i przeżywanie z nami chwil, które nie tylko utrwalają tradycje i obyczaje ludowe, ale przede wszystkim jednoczą nas wszystkich w naszej lokalnej społeczności.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Państwa mogliśmy uczcić święto plonów w Gminie Rzepiennik Strzyżewski z należytym szacunkiem.

 

Wójt Gminy
Marek Karaś
Skip to content