Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ma za sobą kolejny rok wytężonej pracy

2020 rok był kolejnym owocnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie w ramach PROW na lata 2014-2020. Dzięki wytężonej pracy w poprzednich latach, Lokalna Strategia Rozwoju jest przez nas zrealizowana niemal w 100%. Przed nami czas rozliczeń.

Jako Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wspieramy  przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracujemy z samorządami na obszarze 5 gmin: Tuchów, Ryglice, Szerzyny, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski. Swą działalnością przyczyniamy się między innymi do rozwoju przedsiębiorczości, kreowania przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej, rozbudowie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego, edukacji ekologicznej. Przeprowadzamy również akcje i wydarzenia aktywizujące oraz świadczymy doradztwo zarówno w biurze, jak i podczas planowanych spotkań w gminach.

W tym roku spotkania w gminach w ramach: Informowania na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów a także Prezentacji projektów realizowanych i zrealizowanych, odbyły się 13 października (Ryglice i Tuchów) oraz 14 października (Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski i Gromnik).

Rok 2020 był owocny również w inne wydarzenia aktywizujące skierowane do mieszkańców obszaru działania PSR. Odbyły się warsztaty kreatywne, edukacyjne z robotyki, słomkarskie, jesienne i zajęcia twórcze. Uczestnicy warsztatów i zajęć, wykonane prace zabrali do domu. Odbyły się także konkursy: plastyczny o Pogórzu oraz przygotowanie ozdób choinkowych. A na koniec roku ogłosiliśmy dwa festiwale. Pogórzański Festiwal Piosenki o Koronę „Jej Wysokości Brzanki” oraz Pogórzański Festiwal Pastorałki i Piosenki Świątecznej. Zwycięzcy konkursów i festiwali otrzymali wspaniałe nagrody.

Zarówno spotkania informacyjne, jak i warsztaty, festiwale i konkursy, miały miejsce w miejscowych ośrodkach kultury, dzięki życzliwości Dyrektorów tych placówek, którym bardzo dziękujemy.

W roku 2020 zostały ogłoszone tylko dwa ostatnie już nabory. W ramach naboru 1/2020
z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej złożony został jeden wniosek na kwotę 64 373,00 zł. Natomiast w ramach naboru 2/2020 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej złożono 5 wniosków na łączność kwotę 511 106,00 zł.

Na dzień dzisiejszy wyczerpaliśmy już wszystkie środki przeznaczone na nabory. Czekamy na pomyślne rozliczenie się wnioskodawców i korzystny rozwój przedsiębiorstw.

Wszystkim naszym beneficjentom gratulujemy i życzymy szybkich realizacji, prawidłowego rozliczenia projektów i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm, zmieniania otoczenia, w którym żyjemy, a pozostałych zachęcamy do odważnego korzystania z unijnych środków w kolejnej perspektywie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10 w Tuchowie, tel. 14 652 44 04, e-mail: psr@interia.pl; pogostoro@interia.pl.

Skip to content