Praca na stanowisku wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim w filią w Olszynach poszukuje chętnych na stanowiska wychowawców placówce.

Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów:

  1.  wykształcenie wyższe:
    • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
    • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 
  2. lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zainteresowanych prosimy o składanie CV w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 33 do dnia 31.01.2018.

 

Skip to content