Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski

W poniedziałek 17.07 na godz. 15.30 zapraszamy mieszkańców naszej gminy do Sali Widowiskowej w Rzepienniku Strzyżewskim na spotkanie konsultacyjne dotyczące wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
W programie szkolenia będzie:
1) własna prezentacja prowadzona przez pielęgniarkę na temat istoty badań profilaktycznych RJG, z wykorzystaniem konkretnych danych liczbowych oraz z zasadą uświadomienia, iż wykrycie RJG we wczesnym stadium gwarantuje wyleczenie oraz zapewnia szybki powrót do aktywności, w tym zawodowej, przekazanie informacji o możliwości zwrotu kosztów dojazdu oraz organizacji transportu zbiorowego
2) wykład lekarza nt. przebiegu badania, możliwej diagnozy, zapewniania wykonania badania w sedacji/znieczuleniu mające wpływ na eliminację bariery lęku przed jego bolesnością, dalsze postępowanie w przypadku wykrycia zmian nowotworowych – lek. med. Paweł Blicharz

Po części wykładowej przerwa kawowa oraz sesja pytań.

Po spotkaniu będzie możliwość rejestracji na badania u AP – Moniki Załuskiej.

Uczestnicy otrzymają ulotki info-edukacyjne, materiał prezentacji, notes, długopis. W trakcie spotkania będzie możliwość zmierzenia ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi.

Skip to content