Przebudowa drogi gminnej nr 200517K w km od 0+000 – 0+745 w miejscowości Turza

Przebudowa drogi gminnej nr 200517K w km od 0+000 – 0+745 w miejscowości Turza

Gmina Rzepiennik Strzyżewski w 2023r otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pracami objęte zostanie zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 200517K w km od 0+000 – 0+745 w miejscowości Turza, Gmina Rzepiennik Strzyżewski”

Zakres inwestycji obejmuje:

  • przebudowę jezdni wraz przebudową poboczy na utwardzone,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego,
  • zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu i budowę kanału technologicznego.

Całkowity koszt realizacji zadania:  877.752,28 zł.

Dofinansowanie:  526.651,00 zł.

Zakończenie realizacji zadania to lipiec 2023r

Skip to content