Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”

27 września br. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski uroczyście przekazał Przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”.

W marcu br. Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Celem konkursu było udzielenie gminom z terenu województwa małopolskiego pomocy finansowej, na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Stosowna umowa na udzielenie dotacji została zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Rzepiennik Strzyżewski w Krakowie, w dniu 22 sierpnia 2018 r.

W ramach udzielonej pomocy finansowej zostały zakupione:

4 radiotelefony z zestawem podhełmowym, 1 agregat prądotwórczy marki Honda GX 200, 4 komplety odzieży ochronnej do działań bojowych, każdy składający się z hełmu, ubrania specjalnego, kominiarki niepalnej, butów specjalnych oraz rękawic.

Sprzęt w tym roku otrzymały jednostki:

  • OSP Olszyny ( agregat prądotwórczy Honda GX 200 oraz 1 komplet odzieży ochronnej do działań bojowych)
  • OSP Rzepiennik Strzyżewski ( 1 komplet odzieży ochronnej do działań bojowych oraz 2 radiotelefony marki Motorola z zestawem podhełmowym)
  • OSP Turza (1 komplet odzieży ochronnej do działań bojowych oraz 2 radiotelefony marki Motorola z zestawem podhełmowym)
  • OSP Rzepiennik Suchy ( 1 komplet odzieży ochronnej do działań bojowych)

Wartość całego projektu wyniosła 30 600,00 zł brutto, w tym dofinansowanie 15 300,00 zł.

Skip to content