Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

23 października 2019 roku Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski uroczyście przekazał Przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”.

W marcu br. Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Celem konkursu było udzielenie gminom z terenu województwa małopolskiego pomocy finansowej, na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.  Stosowna umowa na udzielenie dotacji została zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim       a Gminą Rzepiennik Strzyżewski w Krakowie, w dniu 13 sierpnia 2019 r.

W ramach udzielonej pomocy finansowej zostały zakupione:

3 komplety odzieży ochronnej do działań bojowych

Sprzęt w tym roku otrzymały jednostki:                                                                                                   

– OSP Olszyny (  2 komplety odzieży ochronnej do działań bojowych)

– OSP Rzepiennik Suchy ( 1 komplet odzieży ochronnej do działań bojowych)

Wartość całego projektu wyniosła 10 073,70 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego  4 200,00 zł.

Skip to content