Przerwa w dostawie energii elektrycznej ;/

Informujemy, że w skutek prac operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON, wykonywanych na urządzeniach sieci elektrycznej w niżej przedstawionych dniach i lokalizacjach, nastąpi przerwa w dostawie energii.

Dzień Godzina Lokalizacja
2018-04-17 08:30-14:30 Rzepiennik Suchy, Przysiółek: Ukraina, Sitnica
2018-04-17 09:00-14:30 Rzepiennik Suchy, Przysiółek: Busiówka, Gaj, granice od Rzepiennika Biskupiego
Skip to content