Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i niebezpiecznych

W miesiącu kwietniu w każdej miejscowości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

  • zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3,
  • zużyte opony do 4 sztuk,
  • odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • świetlówki
  • inne odpady niebezpieczne.

Tabela 1. Terminy zbiórki odpadów w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość

Miejsce odbioru odpadów

Data

Godziny odbioru

Rzepiennik Strzyżewski Plac przy Ośrodku Zdrowia 21.04.2017 r.

10:00 – 18:00

Rzepiennik Biskupi

Plac przy OSP

21.04.2017 r.

10:00 – 18:00

Kołkówka

Plac przy OSP 22.04.2017 r.

8:00 – 12:00

Turza

Na parkingu k. Kościoła 22.04.2017 r.

8:00 – 14:00

Rzepiennik Suchy

Plac przy OSP 22.04.2017 r.

8:00 – 14:00

Olszyny

Plac przy OSP 22.04.2017 r.

8:00 – 14:00

Skip to content