Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Podwyższanie standardu e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski” w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
uruchomiono punkt potwierdzenia wniosku o założenie
profilu zaufanego w ramach korzystania z usługi ePUAP.

Potwierdzenia profilu można dokonać w Urzędzie Gminy
w pokoju nr 36 (I piętro) w godzinach urzędowania tut. urzędu.

Przed wizytą w urzędzie należy założyć konto w systemie ePUAP

  1. Załóż konto na ePUAP lub Załóż konto na Profil Zaufany.
  2. Udaj się do urzędu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego.

    Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski (pok. 36, I piętro, tel. 14 6535505)
Skip to content