Pytanie do Wójta z dnia 10 października 2021. Temat: Zagospodarowanie przestrzenne gminy

Treść pytania:

Dzień dobry
Dziękuję za odpowiedź na pytania, ale chciałabym doprecyzować moje ostatnie pytanie.
Jaką działalność planuje Gmina na terenie istniejącego parkingu w Rzepienniku Suchym skoro obecnie zmienia przeznaczenie działki, na której parking został wybudowany ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że zmiana przeznaczania w studium na tereny usługowe nie zmienia przeznaczenia parkingu, dalej pozostanie tam parking. Gmina nie planuje tam żadnej innej  działalności.

Wójt Gminy
Rzepiennik Strzyżewski
Marek Karaś

Skip to content