Pytanie do Wójta zadane dnia 15.01.2017r. przez Agatę Bąk

Treść pytania:

Witam, chciałam zapytać czy w niedalekiej przyszłości będą przekształcane działki rolne na budowlane. Proszę o konkrety. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Pani Agato, dziękuje za zadane pytanie. Poruszyła Pani ważny temat dla wielu mieszkańców. Na Pani pytanie w obecnej chwili bardzo trudno odpowiedzieć precyzyjnie.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że cały teren Naszej Gminy objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który został uchwalony stosunkowo niedawno (dnia 24 stycznia 2013 roku). Uchwalenie planu poprzedziła wieloetapowa procedura w której mieszkańcy i Rada Gminy brali czynny udział zgłaszając wiele uwag i wniosków. Przed uchwaleniem MPZP był także wyłożony do publicznego wglądu oraz poddany opiniowaniu przez wiele instytucji. Cała procedura zmiany MPZP trwała blisko 4 lata.

W chwili obecnej Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje nową ustawę – Kodeks urbanistyczno-budowlany. W kodeksie zawarte są  istotne zmiany dotyczące planowania przestrzennego. Nowy kodeks wejdzie w życie najprawdopodobniej już 1 stycznia 2018 roku. Ze względu na ten fakt w Naszej Gminie nie planuje się rozpoczęcia procedury zmiany całego MPZP przynajmniej do chwili wejścia w życie nowych przepisów. Jednakże ze względu, że do dnia dzisiejszego wpłynęło 47 wniosków o zmianę przeznaczenia działek w MPZP szukamy wykonawcy, który podjął by się przeprowadzić procedurę punktowych zmian MPZP przed wejściem w życie nowych przepisów.

Więcej o kodeksie na stronie http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797355-p_1.htm).

 

Skip to content