Pytanie do Wójta zadane dnia 28.12.2019 r.

Treść wiadomości:

Witam, czy pracownicy gminy posiadają służbowe legitymację? Jeśli nie to na jakiej podstawię mam stwierdzić, że dana osoba jest tym za kogo się podaję w momencie kontroli lub innej czynności?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mateuszu, dziękuję za pytanie skierowane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informuję Pana, iż pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzający kontrole posiadają imienne upoważnienia Wójta Gminy.

W przypadku kontroli palenisk domowych zgodnie z Zarządzeniem nr 106/2017 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są pracownicy Referatu Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska. Na podstawie imiennych upoważnień wydanych w dniu 04.04.2019 r. do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (dalej: Uchwała antysmogowa) upoważnionych jest trzech przeszkolonych pracowników Urzędu Gminy, którzy podczas kontroli posiadają zarówno upoważnienia, jaki i treść ww. Zarządzenia. W przypadku wątpliwości, co do wiarygodności osób proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pod numerem tel. 14 65 30 501, w celu weryfikacji czy obecnie prowadzone są kontrole palenisk domowych.

Skip to content