ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W TURZY

Turza coraz bliżej włączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Dobiegają końca prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Turza. Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje tę inwestycję dzięki otrzymaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym wynół 2,6 mln, z czego ponad milion złotych to uzyskane dofinansowanie, a pozostała kwota stanowi środki własne Gminy. Zakres Gminy obejmuje budowę od łącznika w Rzepienniku Biskupim przez przysiółki „Młynek” i „Dział” do Szkoły Podstawowej w Turzy. Docelowo do sieci wodociągowej o długości ok 3,5km podłączonych zostanie ok. 14 gospodarstw domowych, natomiast do sieci kanalizacyjnej o długości 3,7 km ok. 22 przyłączy. Skorzysta na tym około 200 mieszkańców miejscowości.

Inwestycja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości poza granicami aglomeracji, a także w coraz większym stopniu Gmina „rozwinie” sieć kanalizacyjną i wodociągową.

Skip to content