Rozeznanie rynku dot. organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

W załączeniu treść rozeznania rynku dot. organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz stosowne załączniki.

Skip to content