Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W załączeniu sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2019 roku

Załączniki:

Skip to content