Szkolenie dla rolników

Wójt Gminy zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie realizowane przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w dniu 04.02.2019 na godz. 10:00 – sala widowiskowa GCK przy Urzędzie Gminy.

Tematyką szkolenia będzie:

  • Obowiązujące przepisy w  zakresie Wymogów Wzajemnej Zgodności i Identyfikacji i rejestracji zwierząt,
  • Choroby zakaźne,
  • Afrykański pomór świń – przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie,
  • Świadectwa zdrowia w obrocie krajowym,
  • Sprzedaż bezpośrednia,
  • Rolniczy handel detaliczny,
  • i inne
Skip to content