Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w gminie z dofinansowaniem unijnym

Gmina Rzepiennik Strzyżewski otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Całkowity koszt realizacji projektu: 588 192,81 zł

Dofinansowanie: 499 963,89 zł

Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, aby zapewnić przyśpieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, efektywności w wykorzystywaniu energii, W efekcie przyczyni się to do podniesienia świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko, dzięki czemu stanie się ono bardziej przyjazne.

Odbiorcami projektu będą nie tylko władze lokalne i administracja gminna, ale także mieszkańcy Gminy Rzepiennik Strzyżewski, którzy skorzystają z usług Ekodoradcy. Usługi i porady w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju będą dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców, którzy jako odbiorcy projektu będą czerpać z niego wiele korzyści

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w latach 2024-2026.

W ramach programu zostanie dofinansowane m.in.:

-zatrudnienie Ekodoradcy, który będzie świadczył bezpośrednią pomoc doradczą dla mieszkańców w zakresie OZE, wymiany źródeł ciepła, dostępnych programów wsparcia, wypełniania wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu.

-wyposażenie punktu obsługi mieszkańców,

-przygotowanie i wdrażanie gminnej strategii transformacji energetycznej,

-analizowanie i zarządzanie zużyciem energii w budynkach, w tym budynkach użyteczności publicznej,

-zakup sprzętu pomiarowego do monitorowania stanu powietrza na terenie Gminy.

Rozwinięciem zadań ekodoradcy będzie:

-prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwały antysmogowej dedykowanej dla każdej grupy społecznej,

-aktywizacja środowisk opiniotwórczych,

-świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym.

Skip to content