Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ważność ostrzeżenia: od godz. 12:00 dnia 21.02.2017 do godz.8:00 dnia 23.02.2017

Skip to content