Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonej do najmu.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonej do:

PrzeznaczaniePołożenie nieruchomościNumer działkiNumer księgi wieczystejPowierzchniaOpis nieruchomościTermin zagospodarowania
Najem powierzchni działkiRzepiennik Strzyżewski1305/1TR2T/00054123/4Część powierzchni działki 1305/1 o obszarze 0.0434 haNiezabudowany teren w granicach działki 1305/1Od dnia podpisania umowy

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 24 sierpnia 2020 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content