Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonych w trybie bezprzetargowym do:

Przeznaczanie Położenie nieruchomości Numer działki Numer księgi wieczystej Powierzchnia Opis nieruchomości Termin zagospodarowania
Najem Rzepiennik Biskupi 64/1 64/2 TR2T/00052796/8 153,80 m2 Pomieszczenia w budynku numer 321 w Rzepienniku Biskupim Od dnia podpisania umowy
Najem Rzepiennik Biskupi 64/2 TR2T/00052796/8 436,48 m2 Pomieszczenia w budynku numer 321 w Rzepienniku Biskupim Od dnia podpisania umowy

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 18 października 2019 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 18 października 2019 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18 października 2019 roku.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Przemysław Bęben

Skip to content