Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do wynajmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do:

Przeznaczanie Położenie nieruchomości Numer działki Numer

księgi wieczystej

Powierzchnia do

wydzierżawienia ha

Opis nieruchomości gruntowej Termin zagospodarowania
Dzierżawa Olszyny 1438/4 TR2T/00072471/0 45.22 m² lokalu usług zdrowia wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych usytuowany w części budynku usługowo-handlowego od dnia

podpisania umowy

Najem Olszyny 810 TR2T/00089502/9 63.12 m² lokalu obejmujący zaplecze kuchenne usytuowany w części budynku szkolnego od dnia

podpisania umowy

Wykaz wywieszono od dnia 07.12.2017r. do dnia 27.12.2017r. w siedzibie urzędu gminy, na stronach internetowych urzędu gminy a także informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dniu 07 grudnia 2017 roku.

Skip to content