ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zamówienia na sprzęt RTV/ICT – w ramach projektu pn.  „Zwiększenie liczby miejsc w placówce wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” realizowanego w ramach  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content