Zapytanie ofertowe dot. organizacji szkoleń

Zapytanie ofertowe na organizację szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”.

Szczegóły dot. zapytania ofertowego oraz stosowne dokumenty znajdują się w załącznikach.

W związku z dodatkowymi pytaniami do wyżej wymienionego zapytania przedkładamy dodatkowy załącznik w postaci liczby osób na szkolenia. W związku z powyższym termin składania ofert upływa dnia 01.03.2022 r.

Skip to content