Zmiany kwot dofinansowania do urządzeń grzewczych

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

  1. 550zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku.
  2. 500zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10kW do 15Kw mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku.
  3. 450zł/kWdla zapotrzebowania powyżej 15kW do 20Kw mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku
  4. 400zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20kW

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego nie uległa zmianie i nadal wynosi:

-maksymalnie do 6 tys. zł (paliwa gazowe i biomasa) i do 1 tys. zł (paliwa stałe)

-do wielokrotności 6 tys. zł (paliwa gazowe i biomasa) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Jednocześnie informujemy, że złożone ankiety informacyjne zachowują swoją ważność, a kolejność ich złożenia determinuje kolejność wymiany kotła.

Skip to content