KTO PRZYRODĘ SZANUJE, TEN ODPADY SEGREGUJE


Współfinasowane w ramach realizacji projektu
nr RPMP.05.02.02-12-1129/17 pn. „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem

”KTO PRZYRODĘ SZANUJE, TEN ODPADY SEGREGUJE”

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych klas 0 – VI

Regulamin konkursu znajduje się w załączeniu.

Skip to content