33 STRAŻAKÓW PRZESZKOLONYCH Z ZAKRESU POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH

Dzięki współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z Państwową Strażą Pożarną na przełomie sierpnia i września 2018 roku zostało przeszkolonych 33 strażaków z jednostek OSP z gminy Rzepiennik Strzyżewski w działaniach ratowniczych w zakresie pożarów wewnętrznych.

Druhowie brali udział w ćwiczeniach w komorze rozgorzeniowej. Komora ta symuluje zjawiska zachodzące w pomieszczeniach bezpośrednio opanowanych przez pożar (temperatura do 600 st. C, efekt pułapki wodnej, rozgorzenie). Strażacy ćwiczyli w niej techniki gaszenia oraz przeszukiwania pomieszczeń objętych pożarem.

Szkolenie odbywało się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Tarnowie. W szkoleniach brały udział druhowie z 4 jednostek OSP z terenu gminy tj: OSP Olszyny( 14 strażaków), OSP Rzepiennik Strzyżewski (8 strażaków), OSP Turza (5 strażaków) oraz OSP Rzepiennik Suchy ( 6 strażaków).

Skip to content