Wezwanie komitetów wyborczych do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Rzepienniku Strzyżewskim
z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Rzepienniku Strzyżewskim wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w następującym okręgu wyborczym:

  • Okręg wyborczy nr 15 obejmujący SOŁECTWO TURZA: 1-2, 7-8, 105-121, 123-125, 144-158, 160-163, 165-246, 249, 263-264A, 267-272, 277-281A, nieparzyste: 301, 303, parzyste: 304-306, 307-309, 311, 315-317, 324-326,;

W wymienionym wyżej okręgu wyborczym w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanym wyżej okręgu wyborczym Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, w dniach od 19 września 2018 r. do 24 września 2018 r, w godz.

19 września 2018 r. 14.00 do 15.00

21 września 2018 r. 14.00 do 15.00

24 września 2018 r. 14.00 do 15.00

 

Zastępca Przewodniczącego

Gminnej Komisji Wyborczej w Rzepienniku Biskupim

Agnieszka Karolina Karaś

Skip to content